UIBdigital

Guia d'ús

La Guia d'ús d'UIBdigital pretén posar de manifest totes les funcionalitats pròpies de la capa web perquè l'usuari pugui utilitzar aquesta eina d'una manera més pràctica, fàcil i ràpida. Per tant, explicarem con funciona bàsicament aquesta nova web.

La idea principal que hi ha darrera d'UIBdigital és fer senzilla la utilització de les funcionalitats contingudes, per això apostam però una forma simplificada i estàndard de les interfícies per realitzar les accions de totes les funcionalitats. Una única interfície integradora de totes las aplicacions privades de la Universitat de les Illes Balears.

 1. Les pantalles (HTML + CSS + Els llenguatges de Script) es dissenyen per a suportar els següents sistemes operatius:

  • GNU/Linux
  • Microsoft Windows (2000, NT, XP, Vista, 7)
  • Apple Mac OS X

  I amb els següents navegadors:

  • Firefox, a partir de la versió 3
  • Internet Explorer, a partir de la versió 7
  • Safari 3, 4 i 5
  • Opera 9, 10 i 11
  • Chrome, totes les versions

  Si trobau qualque problema amb algun d'aquests navegador ho podeu comunicar a suggeriments.uibdigital@uib.es.

  Els navegadors recomanats són:

  • Firefox, a partir de la versió 4
  • Internet Explorer 9
  • Chrome
 2. Estructuració d'UIBdigital

  L'estructuració d'UIBdigital està basada en el perfils propis de l'usuari. Per tant, l'usuari només veu les funcionalitats a les quals el seu perfil té accés de forma totalment transparent.

  Aquesta funcionalitat basada en els perfils comença amb el menú d'UIBdigital. El menú d'UIBdigital és propi de l'usuari connectat i per tant totes les funcionalitats afegides també ho són. A partir d'aquí, l'usuari pot realitzar la funció que desitgi mitjançant aquest menú.

 3. Esquema de pantalla a UIBdigital

  L'esquema de pantalla d'UIBdigital està dividit en diferents parts:

  1. Capçalera d'UIBdigital

   Té com a funció principal la navegació entre les funcionalitats a més de mostrar a l'usuari informació d'interès.

   UIBdigital

   Menú / Llista de projectes
  2. Menú principal

   Aquest menú agrupa el primer nivell de funcionalitats i a més visualitza la posició global dins la web.

  3. Menú secundari

   Aquest menú mostra la funcionalitat pròpia amb la qual s'està treballant. També mostra els favorits que l'usuari en concret ha afegit per facilitar el seu accés.

  4. Nom de la funcionalitat

   Nom de l'opció del menú que es visualitza en pantalla.

   Seguiment econòmic

  5. Menú de pestanyes

   Aquest menú agrupa les opcions dintre de les funcionalitats. Una d'aquestes opcions es visualitza com una casa representant pantalla inicial i d'informació de la funcionalitat.

  6. Accions de pàgina

   Aquestes funcionalitats ens permeten fer accions globals a la pàgina tals com accedir a l'ajuda o obtenir una versió en un altre format.

  7. Cos de la pantalla

   1. Paràmetres de pantalla

    Aquests paràmetres indiquen quin filtratge es té per a aquesta pàgina en concret. Dintre del paràmetres tenim paràmetres fixos i modificables.

    Centre
    Escola Universitària de Turisme Felipe Moreno
    2008-09
   2. Contingut de la funcionalitat

    El contingut pot ser molt variat. El més comú són les taules i els formularis d'inserció de dades.

  8. Accions freqüents

   Les accions freqüents apareixen al peu de la pàgina i permeten navegar de forma més ràpida per les possibles següents opcions que l'usuari necessita.

  9. Peu de pàgina

   Mostra la informació d'interès general i els enllaços d'informació.

 4. Els missatges a UIBdigital

  1. Informació

   Mostra informació que pot ser d'utilitat per a l'usuari en un context determinat

   Aquest és un missatge d'informació.

  2. Avís

   Posa de manifest una situació en la qual l'usuari ha de fer qualque actuació

   Avís

   Aquest és un avís important que cal tenir en compte.

  3. Error

   Indica que s'ha produït un error a l'aplicació i que no es pot continuar

   Error

   Aquest és un error de l'aplicatiu.

  4. Operació correcta

   Informa que l'operació realitzada ha finalitzat de manera satisfactoria

   Operació correcta

   Aquest és un missatge de confirmació de que l'opció a funcionat correctament.

 5. Les taules a UIBdigital

  1. Taules de consulta

   Permeten visualitzar la informació de forma esquemàtica

   Títol de la taula
   Títol de la taula
   CodiNomEstat
   1234Nom 1234Estat 1234
   5678Nom 5678Estat 5678
   9012Nom 9012Estat 9012
  2. Taules interactives

   Permeten realitzar accions amb els elements que contenen

   Títol de la taula
   Títol de la taula
   AssignaturaGrupConsultaQualificaEstadístiques
   4505 - Fonaments de la programació1 - Matí
   1234 - Estadística2 - Horabaixa
  3. Taules amb llegenda i glossari

   Presenten una descripció de les abreviatures i convencios gràfiques que s'utilitzen per mostrar la informació. El contingut de la llegenda i el glossari es mostra i oculta fent clic sobre el requadre corresponent.

   Títol de la taula
   • BlauSignificat de Blau
   • VermellSignificat de Vermell
   • VerdSignificat de Verd
   • Abbr1. Significat de l'abreviatura 1
   • Abbr2. Significat de l'abreviatura 2
   Títol de la taula
   Columna 1Columna 2Columna 3
   Abbr1. Text 1.1Abbr2. Text 1.2BlauText 1.3
   Abbr1. Text 2.1Abbr2. Text 2.2VermellText 2.3
   Abbr1. Text 3.1Abbr2. Text 3.2GrocText 3.3
  4. Taules ordenables per capçaleres

   Permeten ordenar el contingut de la taula respecte de determinades columnes, de manera ascendent o descendent. Les columnes ordenables inclouen una icona del sentit de la ordenació. Clicant a sobre la capçalera es canvia d'un tipus d'ordenació a un altre.

   Títol de la taula
   Títol de la taula
   Ordena descendentmentCodi NomEstat
   1234Nom 1234Estat 1234
   5678Nom 5678Estat 5678
   9012Nom 9012Estat 9012
  5. Taules paginades

   Permeten particionar la informació que es mostra per als casos en què aquesta és molt voluminosa. Les icones situades a la part superior detra de la taula permeten anar avançant per les pàgines d'informació.

   Títol de la taula
   Total: 9 resultats. Es mostren del 1 al 5, pàgina 1 de 2
   InicialAnteriorSegüentFinal
   Títol de la taula
   CodiNomEstat
   1234Nom 1234Estat 1234
   5678Nom 5678Estat 5678
   9012Nom 9012Estat 9012
 6. Els formularis a UIBdigital

  1. Formulari simple

   Els formularis permeten introduir informació als usuaris i realitzar determinades validacions a sobre les dades. El símbol * significa que el camp és obligatori.

   Només si us heu matriculat en 2008/09
   Exemple: 02/11/2009
   Calendari

   Hora *

   Permet seleccionar 1 valor d'entre els disponibles

   Llista de selecció única vertical *

   Permet seleccionar 1 valor d'entre els disponibles

   Llista de selecció múltiple vertical *

   Permet seleccionar varis valors d'entre els disponibles
  2. Formulari de registres

   Formulari de registres

   Títol de la taula
   Títol de la taula
   FlagCodiNomNúmeroData
   Calendari
   Calendari
   Calendari
 7. Les accions a UIBdigital

  Les accions a UIBdigital es diferencien en dos tipus:

  1. Accions pròpies

   Les accions pròpies se situen a la dreta dels formularis i són les accions principals d'aquest formulari. Normalment solen ser; Desa o Accepta. Sense aquestes accions el formulari de la pantalla no té cap sentit

  2. Utilitats

   Aquestes accions se situen a l'esquerra i constitueixen un valor afegit que no és necessari per a la funcionalitat pròpia del formulari, però que són de gran ajuda en la majoria dels casos.

 8. Versions per a imprimir i exportació a altres formats

  A determinades pantalles d'UIBdigital s'ofereix la possibilitat d'obtenir una versió de la informació que es mostra en un format adequat per imprimir-lo o en altres formats per poder-hi treballar com el full de càlcul. Aquestes opcions, quan estan disponibles, apareixen a la part dreta superior de la pantalla amb la corresponent icona. Veure mes informació a accions de pàgina.

  Accions de pàgina