Com obtenir la referència de matrícula de PBAU

La referència de matrícula és la que apareix en el cantó superior esquerre del resguard de matrícula de la PBAU:

Referència de matrícula del resguard de matrícula de la PBAU

També podeu consultar aquesta referència des de la web de les famílies del GestIB, en la secció de Dades Acadèmiques:

Referència de matrícula del resguard de matrícula de la PBAU des de la web de les famílies del GestIB