CAPTCHA

Un CAPTCHA és un sistema que permet evitar que un formulari sigui emplenat per un ordinador en lloc d'una persona. Els Captcha s'utilitzen a tots el formularis de la part pública d'UIBdigital per a garantir que un ordinador no intenti emplenar el formulari.

Més informació sobre els CAPTCHA